ČLANOVI NOVIGRAD PODRAVSKI

 

RB ČLANSKI BROJ GRUPA IME PREZIME DATUM ROĐENJA DOSTAVITI
(treneru)
1 201 NP1 FILIP POSAVEC 31.05.1991.  
2 202 NP1 VILIM MIKLOŠIĆ 31.01.2006. O.I.B.
3 203 NP1 KLARA MIKLOŠIĆ 31.01.2006. O.I.B.
4 204 NP1 JAKOV ŠIMUNIĆ 07.07.2008.  
5 205 NP1 IVAN HUMEK 29.11.2007.  
6 206 NP1 DAVID HUMEK 03.03.2004.  
7 207 NP1 DAVID MIKOLAJ 24.11.2007.  
8 208 NP1 LUKA LUČIĆ 08.02.2000.  
9 209 NP1 JAKOV JAGAR 29.03.2008.  
10 210 NP1 NIKOLA JAGAR 26.09.2006.  
11 211 NP1 ANTONO JAGAR 24.06.2004.  
12 212 NP1 SAMIR YASIN 02.07.2001.  
13 213 NP1 IVAN ADŽAGA 11.09.2005.  
14 214 NP1 IVAN MILANOVIĆ 31.05.2005.  
15 215 NP1 IVAN PERAK 26.09.2006. e-mail
16 216 NP1 KARLO ŠIGNJNAR 13.05.2004.  
17 217 NP1 NOA TRNSKI 11.12.2008.  
18 218 NP1 NIKO TRNSKI 11.12.2008.  
19 219 NP1 KARLO MIKOR 15.01.2008.