Slobodni način hrvanja je standardna olimpijska disciplina. Riječ je o borbi dva protivnika čiji je cilj protivnika savladati koristeći različite zahvate u kojem je dozvoljeno vršiti zahvate na cijelo tijelo.

Last modification: Fri 13 Nov 2015